Ako písať články do blogu aj pre SEO – checklist

Ako písať články do blogu aj pre SEO – checklist

Písanie článkov do blogu nie je pre každého. Na prípravu článkov sa často zabúda a následne aj samotný výsledok v podobe kvality článku môže byť horší ako je očakávanie. Blog na korporátnom webe alebo eshope dnes už nie je ničím výnimočný. Je však takýto blog skutočne len nutným zlom? Musia sa písať články, pretože …? Každý jeden článok by mal mať pridanú hodnotu. Na to potrebujeme mať ujasnený koncept už pri písaní a celkovo myslieť na zacielenie obsahu. 

V tomto návode som pre vás pripravil checklist – kompletný návod, ako písať kvalitné články aj s dôrazom na SEO a aké aktivity sa počas a po tvorbe článku oplatia urobiť pre vyššiu návštevnosť a efekt. 

 

Príprava na písanie článku

Sme v prvej etape prípravy článku. Ako to býva aj pri iných aktivitách, príprava tvorí polovicu úspechu. Nasledovným bodom venujte, prosím, väčšiu pozornosť.

 

Cieľ článku

Zo všetkého najviac si potrebujeme definovať cieľ. Čo je zámerom vášho článku? Mala by to byť jedna z nasledovných odpovedí:

 • Zvýšenie návštevnosti na webe
 • Zvýšenie povedomia o spoločnosti/eshope
 • Novinka, ktorú chcem odkomunikovať
 • Odpoveď na častú otázku, ktorú dostávame od zákazníkov
 • Podpora link-buildingu (zisk odkazov z iných webov na váš článok, pretože bude najlepší v odbore)
 • Tvorba dobrého obsahu aj na sociálnych sieťach a nový článok na nástenke nám v tom pomôže

Ako sa píše v mnohých poučkách, cieľ by mal byť merateľný. Na konci (po publikácií a prípadnom prome) by ste si mali vedieť povedať, či splnil cieľ alebo nie. Merateľný cieľ je napríklad návštevnosť, ktorú sme z článku dosiahli, či počet interakcií na sociálnych sieťach bez propagácie. 

Samozrejme, nie všetky ciele sa dajú merať. V mnohých, najmä korporátnych spoločnostiach, je písanie článkov skôr o tom, aby ste sa stali lídrom v oblasti. Nie vždy sa dbá na splnenie jedného z týchto cieľov, ale skôr o neustálu puplikáciu nových – informačne zaujímavých novinkách pre budovanie brandu a autority. 

 

Často však očakávaný cieľ nedosiahnete. Môže to byť zhoda okolností, no nie vždy je možné maximalizovať výsledok. V poslednej časti článku však uvediem niekoľko tipov, ako to zlepšiť. 

Píšte pre persóny

Články v prvom rade vždy píšete pre ľudí – používateľov, ktorí sa na článok dostanú cez rôzne kanály. Je preto podstatné vedieť, akí ľudia čítajú články alebo akí by ich mali čítať. Vytvorenie fiktívnych persón, ktoré reprezentujú vašich návštevníkov, je správna cesta, ako napísať článok šitý na mieru pre nich. 

Nevytvárajte si však zbytočne veľa persón, odporúčam tak 2-3. Bude vám to na začiatok stačiť, pretože práce okolo článkov bude zo začiatku dosť. Pri konkrétnej persóne (ktorej dajte určite aj meno pre ľahšie odlíšenie) pridajte informácie o vzdelaní, veku, rodinnom stave či koníčkoch. Bude sa vám tak lepšie pracovať s textom, ktorý môže byť viac odborný alebo môžete používať viac zdrobnenín (napríklad články pre mamičky). Z týchto persón bude vždy jedna nosná (o nej viete už pri zakladaní eshopu) a ostatné budú doplnkové, ktoré môžu rovnako reprezentovať vašich budúcich zákazníkov.

 

Kľúčové slová

Každý článok by mal byť zameraný aj na kľúčové slová. Aké sú to však tie „kľúčové“? V prvom rade odporúčam vytvoriť analýzu kľúčových slov. Takáto analýza je často rozsiahla, ak sa rieši na eshop/web ako celok. Vtedy je výstup obšírny a často sa v ňom klient nevyzná. Pre vaše interné účely by som navrhoval urobiť si pre každý článok veľmi jednoduchú analýzu.

Cez nástroj Marketing Miner si môžete pridať slová a frázy do našepkávača, ktorý vám ukáže ich hľadanosť (v Google, Seznam) a nájde aj ďalšie synonymá k vami pridaným slovám.

Napríklad: Máte eshop s tovarom pre deti a chcete napísať článok o výbere autosedačky. Do našepkávača pridáte slová, ktoré sa logicky budú v článku nachádzať: autosedačka, ako vybrať autosedačku či najlepšie autosedačky. Následne uvidíte hľadanosť nielen týchto fráz, ale aj ďalších synoným, napríklad:

 

marketing miner

 

Tieto slová v tabuľke je potrebné použiť v rozumnej miere aj v rámci písania článku. Mali by sa nachádzať nielen v tele článku, ale aj v podnadpisoch. 

Pre získanie hľadaných fráz môžete však použiť aj iné nástroje ako Google Ads – Keyword Planner, Keywordtool.io a im podobné tooly, ktorých je na trhu viacero. Na slovenskom a českom trhu však zahraničné nástroje nie sú až tak presné.

 

marketing miner

 

Redakčný kalendár

Tento excel dokument je kľúčový k tomu, aby pribúdal na blogu nový obsah pravidelne

Každý redakčný kalendár by mal obsahovať nasledovné stĺpce:

 • Názov článku
 • Kľúčové slová, na ktoré sa článok zameria
 • Autor (ak je vo vašej firme viac ľudí, ktorí píšu blogy)
 • Dátum publikácie
 • Persóna – cieľová osoba

Samozrejme, kalendár odporúčam aktualizovať v rámci jednotlivých článkov aj o návštevnosť, kategóriu článku, fázu v rámci procesu (pred-nákupná, už rozhodnutá k nákupu a pod.)

Tento excel si všetci, ktorí píšu články, dopĺňajú tak, aby bol v ňom vidieť progres a dali sa aj spätne skontrolovať jednotlivé čísla.

 

Zdroje článku

Každý článok by mal byť podložený zdrojmi, ktoré uvedú viac podrobností alebo poskytnú iný pohľad. V rámci zdrojov si vyberajte tie, ktoré sú zrozumiteľné. Nie je na škodu sa odvolávať na autoritu v danej oblasti – napríklad článok v oblasti zdravia odkazuje na svetovú zdravotnícku organizáciu a pod.

 

Okrem toho, že takéto odkazovanie na lídrov v oblasti vzbudzuje autoritu vášho článku to má podobný efekt aj pre Google či iný robot. 

Písanie článku

Máme tému, názov a vieme, aký cieľ sledujeme s našim článkom. Teraz je čas na to, aby sme si vytvorili ľahkú štruktúru článku a rozdelili článok na úvod, jadro a záver. Je to podstatné pre celkovú formu článku a vedenie myšlienok. Tým, že dodržíte tieto pravidlá, bude v konečnom dôsledku článok pochopiteľnejší pre cieľové osoby a plošne užívateľov. Je vhodné, ak by ste v článkoch dodržovali túto štruktúru celkom jasne – vždy uviedli do obrazu čitateľa, neskôr mu hlbšie rozvinuli myšlienku do viacerých bodov, nadpisov a následne v závere zhrnuli všetko podstatné.

 

Obrázky, videá, gifká či citácie

Akékoľvek grafika, ktorá sa hodí do kontextu článku, samotný obsah ozvláštni a pridá mu pomyselné body navyše. Pre zdroje grafiky môžete využiť nielen fotobanky, ale často vlastné screenshoty či obrázky, ktoré si vytvoríte v grafickom editore. O tom sme už písali článok, ako si vytvoriť grafiku aj bez grafika. Ja určite odporúčam programy ako sú Canva, Pixlr či Cravit.

V poslednom období je trendom vytváranie obrázkov do článkov v úvode, ktoré už majú v sebe zakomponovaný názov článku. Obrázok na tento spôsob je aj v úvode článku 🙂 

 

 

Výber médií je veľmi zdĺhavý, ale v konečnom dôsledku sa oplatí. Tu prikladám niekoľko dobrých zdrojov pre obrázky, gifká či videá:

Youtube

Giphy

Pixabay

Do článkov by som odporúčal pridať aj tlačidlá a bannery. Všetky by mali smerovať na vaše služby či produkty. Odporúčam okrem vlastnej tvorby si vybrať aj spomedzi týchto: Da button či Button optimizer.

Pri obrázkoch nezabudniite vždy vyplniť názov, ale aj alt popis. Tento popis hovorí o tom, čo sa nachádza v obrázku – ideálne, ak obsahuje viac ako jedno slovo, napríklad červená detská autosedačka.

 

Formátovanie článku

Podnadpisy, práca s vnútorným prelinkovaním, používanie boldu, kurzív či citácií – to je len zlomok toho, čo spadá do formátovania. Skúsme si teda bližšie napísať, kedy a ktorú formu využiť:

 • Podnadpisy – sú ideálne na využitie aj pre SEO, pretože do nich môžete vložiť kľúčové slová. Podnadpisy majú rôznu úroveň – v tomto článku sme popísali, ako využívať podnadpisy nielen pre SEO. Určite odporúčam, aby ste pridali do článku viaceré úrovne nadpisov H2 aj H3, pričom využívajte aj synonymá kľúčových slov.
 • Bold je skvelý nielen na vizuálne odlíšenie viet a fráz, ale aj zvýrazní nosné myšlienky. Donedávna mal vplyv aj na SEO, avšak jeho terajší vplyv je skôr minimálny (ak vôbec existuje).
 • Kurzíva služi nielen na citácie, ale aj samotné myšlienky v rámci celého článku. Zaslúžia si to nielen citácie iných ľudí, ale aj vaše vlastné pri písaní. Všimnite si, ako som ich využil v tomto článku.
 • Odrážky a číslovanie pomôže pre prehľadnejšie sprostredkovanie informácií. Môže to byť nielen postup, ale takisto aj zhrnutie. V témach určených pre opensource CMS ako WordPress, Opencart či Joomla bývajú často tieto body označené ako nadpisy, čo odporúčam vždy skontrolovať.

 

SEO – optimalizácia článkov

Viaceré prvky na optimalizáciu článkov pre vyhľadávače som už spomínal vyššie. Pre kompletný prehľad ich aj s krátkym vysvetlením uvádzam v bodoch:

 • Názov článku – je veľmi kľúčový, pretože je to vždy H1 nadpis. Na názve článku si dajte záležať, aby obsahoval kľúčové slová a tiež bol dostatočne lákavý na otvorenie. Pridajte do názvu číslice, slovné hračky (ako jednoduchý, tipy, návod) či iné spojenia, ktoré urobia aj jednoduchý názov zaujímavejších na otvorenie. 
 • Meta title – takmer vždy je odlišný od názvu článku (na konci meta title zvykne byť názov domény, napríklad:  | Vašadoména.sk), avšak title môžete aj skrátiť alebo vytvoriť nový tak, aby ste použili doň nové odlišné kľúčové slová/synonymá, maximálna dĺžka v title je približne 70 znakov (rozhodujúca sa je však dĺžka pixelov, ak napríklad používate písmená širšie (w,y,m a iné), môže byť aj 70 znakov príliš veľa)
 • Meta popis – patrí do každej podstránky a tvorí ho maximálne 150-160 znakov. Odporúčam, aby ste meta popis v každom článku robili unikátny a nekopírovali doň úvodné vety z článku. Opäť môžete lepšie využiť potenciál tohto SEO prvku na webe.
 • Nadpisy ostatných úrovní H2 a H3 – odporúčam využívať v logickej štruktúre v rámci textových blokov na jasné oddelenie. Okrem lepšieho vodítka pre návštevníka je nadpis aj super pomôckou pre SEO. Využívajte rôzne synonymá, oplatí sa to.
 • Vnútorné a vonkajšie odkazy ţ sú skvelým pomocníkom na lepšiu orientáciu nielen užívateľa, ale aj pre robot. Ten môže lepšie prehliadať jednotlivé podstránky, ktoré sú  navzájom prepojené. Vonkajšie odkazy – odkazy smerujúce na iné domény zasa umocnia celkovú autoritu vášho článku a zdvihnete si tak kredibilitu.
 • Kľúčové slová – bez nich by to skutočne nešlo, avšak odporúčam vždy pri písaní použiť aspoň jednoduchú analýzu kľúčových slov (jej jednoduchý návod a zdroje som písal v úvodnej časti). 

 

Záver a zhrnutie

Tak, článok je „vonku“ a vy sa môžete tešiť na výsledky. Tie však môžu byť ešte lepšie v závislosti od toho, aké kanály sa rozhodnete využiť. Posielam pár tipov, ako na to.

 

Propagácia na sociálnych sieťach

Každý článok, ktorému venujete pozornosť pri písaní si určite zaslúži aj propagáciu. Odporúčam využiť nielen Facebook príspevok, ale pridať článok aj do relevantných skupín. Práve skupiny na Facebooku zažívajú svoj druhý rozmah a určite sa v nich nachádza množstvo potenciálnych zákazníkov pre vás. Treba si však dať pozor na to, aby ste tam článok nedávali príliš často a skôr pridali taký, za ktorého kvalitou si stojíte.

 

Aktualizácia článku a doplnenie o nové poznatky

Po čase zvyknú byť niektoré typy článkov neaktuálne. Často však stačí ich obsah aktualizovať a doplniť o najnovšie poznatky tak, aby nebol článok považovaný za „starý“. Doplnenie obsahu opäť súvisí so zdrojmi pre písanie článku. Nájdete nové zdroje a aktualizujte jednotlivé časti tak, aby bol článok aktuálny.

 

Spätné odkazy a posun vo výsledkoch

Svoj nový článok môžete poslať aj do médií, či naň nechce médium vytvoriť článok a odkázať na vás. Nereálne? Zo skúseností viem, že pri viac senzačných článkoch (bez ohľadu na to, čo je predmetom článku) sa najmä mainstreamové médiá chytia toho a článok napíšu s odkazom na vás.

Verím, že som vám pomohol pri písaní vašich článkov do blogu. Ak by ste potrebovali s písaním či marketingom pomôcť, sme tu pre vás.

Ďaľšie články z kategórie

Návody a postupy

Veľkosť bannerov Google Ads a Seznam Sklik

Formát bannerov pre reklamy v Google Ads a Seznam Sklik je veľmi dôležité dodržať. Predpísané veľkosti, formát či dátovú veľkosť musí poznať grafik ešte predtým, ako sa pustí do kreatívy....

čítať článok

Podnadpisy (headers) H1-H6 – ako ich využívať pre SEO?

Štruktúra nadpisov H1 až H6 je veľmi dôležitým aspektom pri budovaní SEO. Nakoľko množstvo webov a eshopov je vytvorených zo šablóny a nie každý programátor dbá na to nadpisy, môžeme...

čítať článok

Google moja firma – kompletný návod na firemný profil v Google

Google moja firma či Google my business je dnes povinnou jazdou pre všetky spoločnosti, ktoré majú predajňu, kanceláriu či sídlo. “Byť na mape” ako sa často práve tomuto profilu hovorí,...

čítať článok

Certifikovaní

partneri